АТ «Укрзалізниця» готуватиметься до виходу на IPO. Меморандум з приводу співпраці щодо підготовки АТ «Укрзалізниця» до первинного публічного розміщення підписали міністр інфраструктури Владислав Криклій,  директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне і від Укрзалізниці - голова правління Євген Кравцов і член правління Іван Юрик.

Як зазначив Євген Кравцов, Укрзалізниця - перша державна компанія, яка готується вийти на IPO від України. «Досі українські компанії, які здійснювали первинний випуск акцій на фондових біржах, не позначали себе емітентами від України. Це був непрямий випуск акцій. Українські компанії виходили на IPO від Великої Британії, Нідерландів, Канади та  інших країн. Укрзалізниця у взаємодії з акціонером – урядом країни – планує змінити status quo на ринку капіталу»,  – підкреслив Євген Кравцов.

Він розповів, що Меморандум засвідчує спільне розуміння сторін щодо роботи відносно трансформації АТ «Укрзалізниця» та підготовки Товариства до початку потенційної процедури  IPO,  а також  підтримку даної ініціативи з боку ЄБРР та МІУ. «Цей фінансовий механізм  – продаж акцій на фондовій біржі – дозволить компанії залучити кошти з ринку капіталу на більш вигідних умовах, ніж, наприклад, на умовах класичного кредитування, а також відкриє додаткові можливості для якісної трансформації компанії. Інвестиції необхідні для реалізації стратегічних проектів, розвитку залізничної галузі в цілому. Ключова перевага виходу на IPO також у тому, що підвищиться прозорість самої компанії, оскільки – це обов’язкова вимога», – розповів Євген Кравцов.

За словами голови правління, підготовка та проведення ІРО АТ «Укрзалізниця» орієнтовно триватиме від 1 до 3 років,  залежно від швидкості прийняття та імплементації рішень для законодавчого підґрунтя транзакції. 

«Тривалість процесу пов’язана з тим, що біржі висувають досить жорсткі критерії лістингу, а компанія повинна бути повністю готова до переходу в «публічний режим» та відповідати всім вимогам до прозорості та зрозумілості ведення бізнесу», – зауважив Євген Кравцов.

На етапі підготовки до IPO необхідно визначити стратегію розміщення акцій та трансформації компанії, окреслити можливі варіанти пре-ІРО фінансування компанії ЄБРР, вибрати міжнародну фондову біржу, перелік необхідних законодавчих ініціатив, забезпечити відповідний документальний супровід, фіксацію довгострокових інвестиційних цілей компанії у відповідності до цілей Плану дій уряду за умови, якщо та коли компанія буде готова стати публічною та за умови прийняття відповідних рішень суб'єктами владних повноважень.

Як зазначив Євген Кравцов, поточна потреба Укрзалізниці у капітальних інвестиціях у наступні 5 років становить майже 6 млрд дол. США, які, передусім, потрібні на модернізацію та оновлення рухомого складу - вагонів та локомотивів. «У наступні 5 років компанія планує самостійно згенерувати близько 2,2 млрд дол. США для інвестиційних цілей. Додатково, до 2 млрд дол. США Укрзалізниця може отримати від міжнародних фінансових інституцій за поточними та новими кредитними договорами. Від можливого ІРО очікується залучити загалом близько 3 млрд дол. США, що є близько половини потреби АТ  «Укрзалізниця» у капітальних інвестиціях протягом наступних 5 років», – розповів Євген Кравцов.

Довідка:

Підготовка до виходу компанії на ІРО включає кілька етапів.

На першому етапі відбувається  вибір андерайтера – інвестиційного банку, який буде виводити компанію на публічний ринок; вибір міжнародної фондової біржі для розміщення акцій; юридичних радників для консультування та юридичного супроводу; аудитора, що відповідатиме за якість фінансової інформації та звітності; консультанта із зв’язків з громадськістю та інших, в залежності від конкретних цілей та умов розміщення.

На другому етапі виробляється стратегія ІРО та відбувається структурування транзакції.

На третьому етапі починається процедура Due Diligence – всебічний аналіз компанії, її фінансового стану та положення на ринку та відбувається узгодження майбутньої транзакції з регулятором та іншими державними інституціями. Також на цьому етапі формується проспект емісії, здійснюється детальна оцінка потенційної угоди, а також визначення особливостей маркетингової компанії.

На четвертому етапі відбувається прайсинг транзакції за результатами road show, результатів due diligence, отримання узгодження регулятора, оцінки стану ринкового середовища так конкретних цілей компанії. Прайсинг відбувається прозоро та ринково - на міжнародній фондовій біржі за результатами взаємодії попиту та пропозиції широкого кола зацікавлених інвесторів.

На п'ятому етапі - одразу після початку торгів - андерайтер здійснює заходи із стабілізації ціни з метою отримання найкращої цінової пропозиції та уникнення ринкових дисбалансів.

На останньому етапі відбувається перехід до звичайної діяльності, коли думка інвесторів, фактично ціна компанії - починає базуватися не на обов'язкових даних щодо вимог біржового розміщення, а на конкретних фінансових результатах компанії, новинах про її стан та результати діяльності менеджменту.

Укрзалізниця має отримати корпоративну сертифікацію CIPS у першому півріччі 2020 року. Таку амбітну мету поставила компанія за результатами зустрічі з делегацією британського Дипломованого інституту постачання та управління поставками (CIPS). Про це повідомив директор офісу з трансформації закупівельних процесів АТ «Укрзалізниця» Владислав Кивгило.


«Отримання зазначеної сертифікації — надзвичайно важлива ціль з огляду на плани Укрзалізниці щодо виходу на IPO. Адже при оцінці інвестором «привабливості» акцій вирішальне значення має відкритість, регламентованість та прозорість прийняття рішень всередині компанії, зокрема, її закупівельного підрозділу. На основі інформації, яку ми з колегами із CIPS напрацювали під час зустрічі, ставимо собі амбітну ціль – отримати відповідну сертифікацію вже у першому півріччі 2020 року», — розповів Владислав Кивгило.

Він також додав, що відповідальним за процес отримання сертифікації в Укрзалізниці визначено офіс з трансформації закупівельних процесів, який має створити план з впровадження вимог/ініціатив CIPS та забезпечити контроль за його виконанням.

За словами Владислава Кивгила, в процесі отримання сертифікату CIPS офіс з трансформації закупівельних процесів Укрзалізниці вже проводить критичний аналіз структури існуючих закупівельних процесів, інформаційної прозорості вертикалі, управлінських практик та інших аспектів закупівельної діяльності. «Результати цього аналізу слугуватимуть основою для створення нових закупівельних політик та процедур, як це вимагається CIPS, що також сприятиме успішності здійснення IPO АТ «Укрзалізниця», — зауважив Владислав Кивгило.

Укрзалізниця приймала делегацію CIPS з 28 по 30 жовтня в рамках реалізації Стратегії закупівель Укрзалізниці на 2019-2021 роки (Стратегія) та проекту «Проведення порівняльного аналізу та корпоративної сертифікації постачання та управління поставками в АТ «Укрзалізниця» за методологією Дипломованого інституту постачання та управління поставками (надалі – CIPS)». Представники CIPS – Кіт Крічтон (Keith Crichton) та Хелен Березіна (Helen Berezina) високо оцінили кроки, які вже зробила Укрзалізниця на шляху до корпоративної сертифікації за методологією Дипломованого інституту постачання та управління поставками.

Нагадаємо, презентована директор з питань закупівель Сергієм Довгаленком Стратегія передбачає перетворення закупівельної вертикалі Укрзалізниці відповідно до кращих  світових практик та стандартів. І такий стандарт дійсно існує – це Global Standard for Procurement and Supply (Світовий Стандарт з закупівель та управління поставками) саме від CIPS. Впровадження його вимог суттєво підвищує рівень стратегічних процесів та політик всередині організації: допомагає чітко розмежувати функції та відповідальність осіб, задіяних в закупівлях; фокусує цілі закупівель; впроваджує засади політики етичної поведінки; вимагає наявності процесу, який дозволяє оцінювати знання та навички фахівців, залучених до всього життєвого циклу закупівель – від планування до управління контрактами тощо.

Укрзалізниця вважає перспективними для залучення приватного капіталу залізничні вокзали, немагістральну інфраструктуру та Інтермодальні  комплекси. Про це розповів директор із стратегічного розвитку та інвестиційної політики АТ «Укрзалізниця» Антон Саболевський.


«Укрзалізниця  співпрацює зі Світовим банком і планує залучити ЄБРР з приводу концесії залізничних вокзалів. У світовій практиці розвинене приватно-державне партнерство у формі концесії вокзалів. Також приватні інвестиції доцільно вкладати у припортові станції, під’їзні колії для збільшення пропускної здатності і покращення якості послуг, а також інтермодальні комплекси», – зазначив Антон Саболевський.

Він зауважив, що світовий досвід свідчить про недоцільність повної приватизації залізниць, тому в різних країнах через механізм IPO обираються  найбільш прийнятні варіанти. Вихід Укрзалізниці на IPO дозволить залучити інвестиції в оновлення рухомого складу та інфраструктури.

«Для покращення якості обслуговування клієнтів необхідні інвестиції, а діючі тарифи і відсутність державного фінансування не залишають іншого вибору, як звертатися до приватного ринку капіталу і залучати кошти, щоб інвестувати в розвиток залізниці. Саме IPO є тим інструментом, який дозволяє не брати на себе боргові зобов’язання, не збільшувати кредитний портфель, а за частину акцій залучати певну кількість  засобів для інвестування в рухомий склад та інфраструктуру», – зазначив Антон Саболевський.

Він наголосив на важливості підготовки до IPO, оскільки в ході цього процесу компанія стає чіткою, прозорою і зрозумілою для світу.

Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця, Мінінфраструктури та ЄБРР підписали меморандум про співпрацю щодо підготовки АТ «Укрзалізниця» до IPO.

З початку року Укрзалізниця перевезла близько 700 тисяч пасажирів до Маріуполя та зворотно. Це майже на 15 тис. більше, ніж за відповідний період минулого року та на 270 тис. – ніж у 2016 році. Залізничники розраховують, що після запуску чергового поїзда у маріупольському напрямку цей показник зростатиме. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов у Маріуполі.

 

За словами керівника компанії, після 2014 року залізнична логістика зі сходом України зазнала суттєвих змін, у тому числі й з Маріуполем. «Після окупації частини України залишилася лише одна ділянка, якою ми можемо відправляти поїзди до Маріуполя. Вона пролягає через Запоріжжя, Комиш-Зорю, Волноваху та далі до Маріуполя. Сьогодні нею курсують як пасажирські, так і вантажні поїзди. Тому впродовж останніх кількох років ми доклали максимум зусиль, щоб її модернізувати та забезпечити максимальний пропуск поїздів. І нам це вдалося», – зазначив Євген Кравцов.

На сьогодні до Маріуполя вже курсує 6 пар пасажирських поїздів. «Маріуполь має пряме залізничне сполучення з Києвом, Львовом, Бахмутом, Харковом та Одесою. Загалом цими поїздами з початку року ми перевезли близько 2 млн пасажирів, і це не лише Маріуполь, а й інші населені пункти Донецької області», – зазначив він.

Нагадаємо, 27 жовтня Укрзалізниця запустила другий склад поїзда № 9/10 Київ – Маріуполь із оновлених вагонів, чим зробила цей маршрут щоденним.

 Довідка.

У напрямку Маріуполя курсують наступні поїзди: № 09/10 Київ – Маріуполь (щоденно), № 83/84 Київ – Маріуполь (щоденно), № 103/104 Київ – Маріуполь (в дні підвищеного пасажиропотоку), № 69/70 Маріуполь – Львів (щоденно),  № 95/96 Бахмут, Харків – Маріуполь (через день до Харкова, через день до Бахмута), № 141/142 Маріуполь – Одеса (щоденно).

Перші електронні заявки вантажовласники можуть подавати на узгодження графіків руху маршрутних поїздів на грудень 2019 року. По кожному замовленню Укрзалізниця надаватиме клієнтам зворотній зв'язок. Такий механізм дозволить, за словами Андрія Мірошнікова,  удосконалити процес планування перевезень та ефективніше розподіляти обмежені вантажні ресурси.

При організації перевезень зернових вантажів пріоритет надаватиметься графіковим маршрутам, кількість яких щомісяця зростає. У жовтні за узгодженими графіками руху  перевезено  293 маршрути зернових, а на листопад заявлено майже 750. Однак наразі залізнична та портова інфраструктура дозволяють перевозити в середньому близько 450 маршрутних поїздів із зерновозів АТ «Укрзалізниця» щомісяця. Тому завчасне та раціональне планування перевезень відіграє важливу роль у забезпеченні клієнтів вантажними ресурсами.  

«Завдяки організації перевезень зернових вантажів маршрутними поїздами за узгодженими графіками руху з чіткою датою відправлення та прибуття, прогнозованим терміном перевезення  вдалося удвічі прискорити обіг зерновоза – до 5-6 діб», – зауважив Андрій Мірошніков.

Він наголосив, що з метою запобігання спекуляціям та підвищенню відповідальності

за якість планування, компанія запровадить штрафи за відмову клієнтів від раніше заявленого маршрутного відправлення. Такі запобіжні заходи необхідні, аби уникнути перепродажу послуги та замовлень, які перевищують можливості вантажовідправників.

Сторінка 4 з 293«««12345678»»»
© 2019 | Support by Dmytro S. Zaburmeha ©2018 | Всі права захищені
Матеріали сайту не можуть бути використані частково чи повністю без письмової згоди авторів сайту